Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant
Wcwp Bw 2021
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Kwaliteit

Breederzorg hecht veel waarde aan kwaliteit en voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast is Breederzorg ISO 9001 gecertificeerd, hier worden we elk jaar opnieuw op getoetst door middel van interne en externe audits.

We vinden het belangrijk om zorgverleners te blijven trainen op specifieke kennis en handelingen. Om die reden is Breederzorg in 2011 een officieel CREBO erkend opleidingsinstituut gestart. Hier leiden we medewerkers op tot helpende niveau 2, verzorgende niveau 3 en verpleegkundige niveau 4. Ook na het behalen van een diploma blijven we onze medewerkers continu trainen  en (bij)scholingen aanbieden. Samen met (verpleegkunde) docenten, praktijkbegeleiders, coaches, leerlingen en collega’s zetten we ons in om kwaliteit van uw zorg te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren.

Langdurige Zorg Thuis met een Wlz-Indicatie
Het Zorginstituut heeft eind 2018 het Addendum Langdurig Zorg Thuis gepubliceerd. Hierin staan specifieke eisen waaraan langdurige zorg thuis aan cliënten met een Wlz -indicatie moet voldoen. Het addendum is gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg aangevuld met een aantal specifieke eisen voor zorg thuis. Wij hebben de inventarisatietabel van ActiZ gebruikt om aan te tonen hoe en waar wij aan de vereisten voldoen. Het overzicht is opvraagbaar via onderstaande link.
Klik HIER voor het addendum 

 


Menu