Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant
Wcwp Bw 2021
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Privacyreglement

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Graag willen we u informeren over ons privacy beleid.

Breederzorg registreert middels het Elektronisch Cliënten Dossier gegevens van u. Het gaat om gegevens die we noodzakelijk achten voor het leveren van zorg, begeleiding en/of huishouden. Deze gegevens zijn onder te verdelen in administratieve gegevens en medische gegevens. Afhankelijk van de zorg die u ontvangt is het mogelijk dat sommige gegevens bij ons bekend zijn. Ook nadat u bij ons uit zorg bent zijn wij verplicht om deze gegevens te bewaren voor een periode van 15 jaar.

Wij garanderen u er alles aan te doen om uw gegevens optimaal te beschermen. Allereerst is er een functionaris gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht als het gaat om privacygevoelige informatie van cliënten. Ook gebruiken we dubbele inlog verificatie, automatisch uitloggen en kunnen we de Ipads van de medewerker bij verlies of diefstal direct op afstand blokkeren en wissen. Tot slot hebben niet alle medewerkers inzage in uw dossier, maar slechts diegene die gemoeid zijn met uw zorg en bijbehorende administratie. Zo hebben medewerkers van een ander team geen inzage in uw dossier. Een overzicht van de personen die inzage hebben (gehad) in uw dossier is te allen tijden op te vragen bij de beheerder: Nedap ONS. Mocht er ooit een digitale inbreuk zijn op uw privacy dan zullen wij dit meteen aan u melden.

Meer informatie over het privacy beleid van Breederzorg is hieronder te vinden, of door contact met ons op te nemen via 0413 259400

Klik hier voor het gegevensbeschermingsbeleid van Breederzorg Thuiszorg
Klik hier voor het Data Protection Impact Assesment voor Clientgegevens
Klik hier voor het Data Protection Impact Assesment voor Medewerkergegevens


Menu