Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant
Beste werkgever 2019-2020
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Raad van Commissarissen

Breederzorg B.V. heeft een Raad van Commissarissen (Afgekort RvC). Een Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de besloten vennootschap.

De RvC vergadert drie tot vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur. Vaste agendapunten zijn: kwaliteit, halfjaarcijfers, cliënttevredenheidsonderzoek en verbetertrajecten. Daarnaast staan onderwerpen als strategisch beleid en de samenwerking met andere partijen op de agenda.

De RvC bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw Miranda Kerkvliet, voorzitter
De heer Renier Hollman
De heer Jeroen van Tilburg


Menu